Specifikat e produktit

Dimensionet
350mm x 315mm x 190mm

Vizatimi teknik

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
570mm x 370mm x 230mm

Vizatimi teknik

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja