Eksperiencë e sjellur nga Zvicra: në mënyrën e prodhimit dhe mënyrën e të bërit biznes.

Korektësia me klientët dhe kualiteti i lartë i prodhimit ishin gjatë gjithë kohës shtysë për të vazhduar drejt sukseseve të reja.

Xhegi Komerc, me zanafillë si shumë kompani në Xhepcisht ka filluar aktivitetin e saj duke u inspiruar nga Zvicra, në mënyrë që kualiteti dhe mënyra e të bërit biznes në Zvicër të jetë prezent edhe tek ne.

Jetesa e pronarëve në Zvicër gjatë viteve të 90- ta ishte sfidë dhe njëkohësisht përparsi pasi që puna në një ndër kompanitë lider dhe me të mëdha të kohës në Zvicër mundësoi marjen e eksperiencës së duhur që pas kthimit në vendlindje në vitin 1991 të filloj me punë kompani tashmë e njohur e prodhimit të begatonëve Xhegi Komerc. Ishte sfidë e madhe të ishe një sipërmarës i ri nga të rallët në vendin tonë në këto vite.

Sot 30 vite më vonë Xhegi Komerc vazhdon që me sukses tju përmbahet parimeve: Korektësi, Kualitet dhe Qëndrueshmëri. Të qenit strikt në këto parime na kanë bërë të mundur që ne së bashku me ju të ritemi vit pas viti si biznes.

Qëllimi ynë është që të jemi qëndrueshëm në tregun vendor, të risim kualitetin e prodhimeve vit pas viti kurse vizioni ynë është gjithmonë shërbimi professional dhe përkushtim i pa kusht ndaj bashkëpunëtorëve dhe klientëve tanë.

Shumë besojnë se betoni është gri dhe i fortë. Realisht e drejtë: i bërë për struktura të qëndrueshme dhe të sigurta. Betoni gjithashtu mund të jetë me ngjyrë dhe filigran, një frymëzim për dizajnin krijues. Mundëson zgjidhje ekologjike të qëndrueshme.

Betoni është i larmishëm. Ashtu si ne: Xhegi Komerc Prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i produkteve të betonit.

detajet bëjnë diferencën 

detajet bëjnë diferencën 

detajet bëjnë diferencën 

detajet bëjnë diferencën 

detajet bëjnë diferencën 

detajet bëjnë diferencën 

Play Video
Shih videon