Спецификации

Димензии
350мм x 315мм x 190мм

Техничко цртање

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
570мм x 370мм x 230мм

Техничко цртање

Бои

други бои можат да се направат по нарачка