Контакт

Доколку сакате да контактирате со нас, ве молиме користете го телефонскиот број или е-поштата подолу, исто така можете да не посетите на нашата физичка адреса во Џепчишт – Тетово

Патот Тетов- Јажинце, во излез на с. Џепчиште

Тел: +389/70-209-337
Емаил: info@xhegi.com