Метод на инсталација

За да бидат издржливи бехатоните произведени од Џеги Комерц и да се исполни гаранцијата за производство, предлагаме ова да биде начинот на инсталирање на беголците

1
Земја – Ниво 0
2
Бетон за тротоари
3
Бетонски Рабници
4
Фини камења со димензија 0,25 (песок)
5
Фини камења со димензија 0,35 (Песок)
6
Бехатони
1
Дефинирани агли
2
Мазна површина
3
Висока концентрација на бетон за издржливост

Спецификации

Димензии
198мм x 98мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
298мм x 148мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
198мм x 163мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
148мм x 148мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
198мм x 198мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
298мм x 298мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
189.5мм x 326.3мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
177мм x 210мм

Техничко цртање

Монтажен Мозаик

Бои

други бои можат да се направат по нарачка