Спецификации

Димензии
298ммx 148мм

Техничко цртање

Бои

други бои можат да се направат по нарачка

Спецификации

Димензии
198мм x 163мм

Техничко цртање

Бои

други бои можат да се направат по нарачка