Specifikat e produktit

Dimensionet
298mm x 148mm

Vizatimi teknik

Ngjyrat

për blloqet e betonit e vetmja ngjyrë e disponueshme është ngjyra e betonit