Mënyra e instalimit

Në mënyrë që begatonat e prodhuar nga Xhegi Komerc të jenë të qëndrueshëm dhe të përmbushin garancionin e prodhimit ne ju sygjerojmë që kjo të jetë mënyra e montimit të begatonëve.

1
Tokë- Niveli 0
2
Beton për anësoret
3
Anësore Betoni
4
Gurë i imët me dimension 0.25 (Rërë)
5
Gurë i imët me dimension 0.35 (Rërë)
6
Begatona nga Xhegi Komerc
Sipërfaqe e lëmuar
Kënde të definuara
Koncentrim i lartë betoni dhe gurrësh për forcë

Specifikat e produktit

Dimensionet
198mm x 98mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
298mm x 148mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
198mm x 163mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
148mm x 148mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
198mm x 198mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
298mm x 298mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
189.5mm x 326.3mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
177mm x 210mm

Vizatimi teknik

Mozaiku i montimit

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja