Specifikat e produktit

Dimensionet
298mm x 148mm

Vizatimi teknik

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja

Specifikat e produktit

Dimensionet
198mm x 163mm

Vizatimi teknik

Ngjyrat

ngjyra të tjera mund të realizohen në bazë të kërkesave tuaja