Xhegi Komerc: 3 dekada perfeksion

Korektësia me klientët dhe kualiteti i lartë i prodhimit ishin gjatë gjithë kohës shtysë për të vazhduar drejt sukseseve të reja.

Xhegi Komerc, me zanafillë si shumë kompani në Xhepcisht ka filluar aktivitetin e saj duke u inspiruar nga Zvicra, në mënyrë që kualiteti dhe mënyra e të bërit biznes në Zvicër të jetë prez…

100

Kapacitet i lartë prodhimi për vonesa minimale.

25

Minimalisht 25 vite garancion për qëndrueshmëri

3

Ngjyra për kombinim perfekt në çdo aplikim

Begatona

Xhegi Komerc ofron begatona të madhësive, formave dhe ngjyrave të ndryshme për çdo lloj aplikimi kopshte apo terasa. Me mirëmbajtje minimale dhe qëndrueshmëri të lartë nga të gjithë faktorët begatonët e prodhuar nga ne janë zgjidhje elegante.

Kujdes në detaje

Begatona (kubëza betoni) të dimensioneve të ndryshme: Katrorë, drejtkëndësh, diamant dhe gjysmë trekëndësh që puthiten në perfeksion me njëra tjetrën për ti dhënë pamje uniforme vendeve të aplikimit.

Ngjyra të ndryshme për mozaik të ndryshëm

Kreativiteti juaj dhe i mjeshtrive është limiti. Begatonë me ngjyra të ndryshme për të krijuar pamje dhe mozaik të ndryshëm qoftë 3D apo të rafshët.

Anësore

Anësore të kualitetit të lartë, me pamje të rafshët të betonit për përdorime të ndryshme mund të gjeni tek ne. Me dimensione 250mm x 800mm këto anësore kanë një gamë të gjërë përdorimesh, qoftë për të ndarë kopshtet nga trotuaret e ecjes qoftë për përdorim në rrugë.

Ndarrje e pastër

Me lartësi 250mm dhe në kombinim me begatonat Xhegi Komerc këto anësore ofrojnë një ndarje të pastër duke ruajtur elegancën dhe vazhdimësinë.

Përdorim në shkallë të lartë

Kapaciteti ynë i lartë prodhues ju mundëson kompanive të shtrimit të rrugëve vonesa minimale në përfudimin e punëve dhe ndarrjen e trotuarëve nga rruga në mënyrë të sigurtë dhe të shpejtë.

Blloqe Betoni

Xhegi Komerc bën prodhimin e blloqeve të betonit që nga fillimi i aktivitetit, kjo dëshmon se cilësia dhe kujdesi edhe në këto produkte është evident, duke na bërë ndër prodhuesit më të vjetër në treg.

Ndërtim jetëgjatë

Blloqet e betonit të prodhuara nga Xhegi Komerc ju ofrojnë jetëgjatësi, dhe zakonisht përdoren për ndarje të kopshteve apo ndërtime të jashtme.

Pamje elegante betoni

Në trendet e reja të dizajnit betoni ka një vend të rëndësishëm dhe si të tilla blloqet tona të betonit mund të përdoren në mënyra shumë kreative.

Transport falas për të gjitha porositë

Xhegi Komerc kujdeset që të gjitha porositë tuaja të arrijnë në kohë dhe të pa dëmtuara, falas. Gjithçka që ju duhet të bëni është të na kontaktoni për porosi.